REFERENCE

Najbolji način da nas upoznate pre nego što ste nas lično upoznali jeste da saznate ko su naši klijenti i ko su ljudi koji su svoje poverenje u rešavanju njihovih problema poklonili nama. Ovo je deo liste naših klijenata koji veruju u naš rad.

Magneta Logistics- Litvanija                                                           Palmonte Limited- Velika Britanija

World Bank Mission- SAD                                                                                                  Goh- Singapur

Cavalini Papers- SAD                                                                                                         Mira Sarl-Liban

Epsilon Bulit Holdings- Poljska                                                                                    Cobham- Danska

Principal DUO- Srbija                                                                                             Mlekoprodukt- Srbija

I mnogi drugi…