LINKOVI

Vlada Republike Srbije

www.srbija.gov.rs

Agencija za privatizaciju

www.priv.rs

Ministarstvo finansija

www.mfin.gov.rs

Ministarstvo regionalnog razvoja i loklane samouprave

www.mrrls.gov.rs

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

www.mpt.gov.rs

Ministarstvo spoljnih poslova

www.mfa.gov.rs

Ministarstvo trgovine i telekomunikacija

www.mtt.gov.rs

Ministarstvo saobraćaja

www.ms.gov.rs/

Ministarstvo pravde

www.mpravde.gov.rs/en

Ministartsvo energetike, razvoja i zaštite životne sredie

www.merz.gov.rs/en

Narodna banka Srbije

www.nbs.rs

Privredna komora Srbije

www.pks.rs